Loading
128.1k
1508
508
8659
Loading...
Loading...
Loading...
Clear Filter
Δ # Participants Score Submission Trend Amazon KDD Cup 24: Understanding Shopping Concepts
Weight: 1.0
Amazon KDD Cup 24: Shopping Knowledge Reasoning
Weight: 1.0
Amazon KDD Cup 24: User Behavior Alignment
Weight: 1.0
Amazon KDD Cup 24: Multi-Lingual Abilities
Weight: 1.0
Amazon KDD Cup 24: All-Around
Weight: 1.0
01
145.000
Loading...
- - - - -
02
146.000
Loading...
- - - - -
03
  CM_RLLM
147.000
Loading...
- - - - -
04
148.000
Loading...
- - - - -
05
149.000
Loading...
- - - - -
06
150.000
Loading...
- - - - -
07
151.000
Loading...
- - - - -
08
  Innova
152.000
Loading...
- - - - -
09
  BRG
153.000
Loading...
- - - - -
10
154.000
Loading...
- - - - -
11
155.000
Loading...
- - - - -
12
156.000
Loading...
- - - - -
13
  PinGuNi
157.000
Loading...
- - - - -
14
158.000
Loading...
- - - - -
15
159.000
Loading...
- - - - -
16
160.000
Loading...
- - - - -
17
  Olive_0
161.000
Loading...
- - - - -
18
162.000
Loading...
- - - - -
19
163.000
Loading...
- - - - -
20
  Julia
164.000
Loading...
- - - - -
21
165.000
Loading...
- - - - -
22
  sesame
166.000
Loading...
- - - - -
23
  abs_ans
167.000
Loading...
- - - - -
24
  AkiraAI
168.000
Loading...
- - - - -
25
  KTL-lab
169.000
Loading...
- - - - -
26
  gghoya
170.000
Loading...
- - - - -
27
171.000
Loading...
- - - - -
28
  SZU_LLM
172.000
Loading...
- - - - -
29
173.000
Loading...
- - - - -
30
174.000
Loading...
- - - - -
31
175.000
Loading...
- - - - -
32
176.000
Loading...
- - - - -
33 yihao1111 177.000
Loading...
- - - - -
34
178.000
Loading...
- - - - -
35
179.000
Loading...
- - - - -
36 mohanty 180.000
Loading...
- - - - -